تبلیغات
MehrDaru.mihanblog.com - به لیمو "behlimu "
 
MehrDaru.mihanblog.com
 
 
سه شنبه 25 خرداد 1389 :: نویسنده : فاطمه غلامی

نام فارسی: به لیموbehlimu : ورون-شاه پسند عطری-شاه پسند معطر

نام علمی:Lippia citriodora Kunth

نام خانواده:شاه پسند (Verbenaceae)

اسامی گیاه داروئی به لیمو:

Verbena triphylla Ľ HèRIT./ Aloysia citriodora Orteg.

فرانسه:Citronelle/V.des Indes/ Verveine du Pèrou/Verveine odorante

انگلیسی:Herb Louisa/Lemon verbena

آلمانی:Lemonekraut/Citronenkraut

ایتالیایی:Cedronella/Erba limoncina /Erba cedrata /Cetrina /Cedrina

عربی:لویزه(Lûwayzah)

نام علمی این جنس به افتخار دکتر اوگوست لیپی جهانگرد فرانسوی که به امریکای جنوبی مسافرت نموده و این گیاه را با خود به اروپا برده گذارده شد است.

Description(شرح): بوته خزان داربه ارتفاع(رشد) 2متر. برگهایی باعطرقوی(معطر) نیزه ای شکل وخوشه های لوله ای،گلها سبزروشن متمایل به ارغوانی روشن دارد.

Habitate(منشأ):به لیموبومی امریکای جنوبی است.این گیاه در آب و هوای معتدل کشت شده بطوریکه یک گیاه خوشبو،زینتی است وبرگهای آن که برای تهیه چای گیاهی کاربرد دارد.

Propagation(تکثیر):به وسیله بذرها و روش رویشی.

Parts Used(قسمت مورد استفاده):برگها.

Chemical Constituents(ترکیبات شیمیایی):به لیمو حاوی روغن فرّار،موسیلاژ،تانن ها و فلاونوئیدهاست.

خواص درمانی:

برگ وسرشاخه گلداراین گیاه،اثرمقوی معده،مسکن،محرک،ضد تشنج،تب بر،آرام بخش،رفع کننده دردهای عصبی وپائین آورنده درجه گرما دربیماریها دارد.از برگ این گیاه مانند بادرنجبویه در سوءهاضمه ،درد معده ،نفخ،طپش قلب،سردردهای یکطرفه، سرگیجه،حالات عصبی،احساس صداهای مبهم درگوش وخستگی های روحی استفاده بعمل می آید.ازنظر تقویت معده،باید آنرا درردیف بهترین داروها قرار داد و برای این منظور نیزبهتراست همیشه به صورت دم کرده مانند چای مصرف شود.اسانس آن بوی بسیار مطبوعی دارد و باید دورازنورو درشیشه های کوچک و دربسته به صورت مملو نگهداری شود. در تهیه اودوکلن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و دستور مصرف:4-2 گرم ،روزی سه بار به صورت دم کرده.

صور داروئی-دم کرده 5تا10 گرم برگ در500گرم آب به منظورتهیه آب آشامیدنی مطبوع جهت مصرف با غذا،دربرخی موارد تهیه پمادازآن نیزذکر شده است.

ترکیبات شیمیایی:

برگ این گیاه دارای 0.9تا1.50درصد اسانس لوژیر،مرکب از سیترال ،لیمونن وژرانیول است. این اسانس که غالباً با اسانس مرکبات مخلوط می گردد، ازهر100 کیلوگرم برگ وسرشاخه ترگیاه ،معادل 510 گرم ازاین اسانسها به دست می آید.

مهمترین مواد مؤثر داروئی:روغن فرار(سیترال،لیمونن،ژرانیول،وربنالین و وربنین)،اسیدهای پیرولیک و ایزووالریانیک، فلاونوئید(آپی جنین).

خصوصیات گیاهشناسی:

درختچه ای است به ارتفاع 5/1 تا2متر و دارای ساقه دراز،زاویه دارومنشعب . برگهای ساده، خشن، کامل،فراهم،مجتمع به تعداد3 یا 4تائی وبطول 7تا 10سانتیمتر و به رنگ سبزروشن دارد واگر دست برروی آن کشیده شود،عطر مطبوعی متصاعد می سازد. گلهای آن کوچک و دارای جامی است که از خارج سفید و ازداخل آبی مایل به بنفش است.مجموعه گلهای آن نیزظاهرهرمی شکل در حول یک محوردراز بوجود می آورد. کاسه گل آن لوله ای شکل، منتهی به چهار دندانه باریک و جام گل آن مرکب از4لوب پهن است. چهار پرچم دارد که دوبه دو مساوی است. میوه اش شفت مانند و محتوی 2 دانه می باشد. قسمت مورد استفاده این گیاه،برگهای آن است که در حالت تازه اگرمالش داده شود بوئی مطبوع متصاعد می کند ولی پس از خشک شدن ،عطر آن کاسته می گردد. طعم آن تند و کمی تلخ است.

زمان جمع آوری:زمان جمع آوری گیاه 2 تا3 بار در سال و معمولاً در ماههای خرداد،مرداد ومهر صورت می گیرد.


نام فارسی: به لیموbehlimu : ورون-شاه پسند عطری-شاه پسند معطر

نام علمی:Lippia citriodora Kunth

نام خانواده:شاه پسند (Verbenaceae)

اسامی گیاه داروئی به لیمو:

Verbena triphylla Ľ HèRIT./ Aloysia citriodora Orteg.

فرانسه:Citronelle/V.des Indes/ Verveine du Pèrou/Verveine  odorante

انگلیسی:Herb Louisa/Lemon verbena

آلمانی:Lemonekraut/Citronenkraut

ایتالیایی:Cedronella/Erba limoncina /Erba cedrata /Cetrina /Cedrina

عربی:لویزه(Lûwayzah)

نام علمی این جنس به افتخار دکتر اوگوست لیپی جهانگرد فرانسوی که به امریکای جنوبی مسافرت نموده و این گیاه را با خود به اروپا برده گذارده شد است.

Description(شرح): بوته خزان داربه ارتفاع(رشد) 2متر. برگهایی باعطرقوی(معطر) نیزه ای شکل وخوشه های لوله ای،گلها سبزروشن متمایل به ارغوانی روشن دارد.

Habitate(منشأ):به لیموبومی امریکای جنوبی است.این گیاه در آب و هوای معتدل کشت شده بطوریکه یک گیاه خوشبو،زینتی است وبرگهای آن که برای تهیه چای گیاهی کاربرد دارد.

Propagation(تکثیر):به وسیله بذرها و روش رویشی.

  Parts Used(قسمت مورد استفاده):برگها.

Chemical Constituents(ترکیبات شیمیایی):به لیمو حاوی روغن فرّار،موسیلاژ،تانن ها و فلاونوئیدهاست.

خواص درمانی:

برگ وسرشاخه گلداراین گیاه،اثرمقوی معده،مسکن،محرک،ضد تشنج،تب بر،آرام بخش،رفع کننده دردهای عصبی وپائین آورنده درجه گرما دربیماریها دارد.از برگ این گیاه مانند بادرنجبویه در سوءهاضمه ،درد معده ،نفخ،طپش قلب،سردردهای یکطرفه، سرگیجه،حالات عصبی،احساس صداهای مبهم درگوش وخستگی های روحی استفاده بعمل می آید.ازنظر تقویت معده،باید آنرا درردیف بهترین داروها قرار داد و برای این منظور نیزبهتراست همیشه به صورت دم کرده مانند چای مصرف شود.اسانس آن بوی بسیار مطبوعی دارد و باید دورازنورو درشیشه های کوچک و دربسته به صورت مملو نگهداری شود. در تهیه اودوکلن نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

مقدار و دستور مصرف:4-2 گرم ،روزی سه بار به صورت دم کرده.

صور داروئی-دم کرده 5تا10 گرم برگ در500گرم آب به منظورتهیه آب آشامیدنی  مطبوع جهت مصرف با غذا،دربرخی موارد تهیه پمادازآن نیزذکر شده است.

ترکیبات شیمیایی:

برگ این گیاه دارای 0.9تا1.50درصد اسانس لوژیر،مرکب از سیترال ،لیمونن وژرانیول است. این اسانس که غالباً با اسانس مرکبات مخلوط می گردد، ازهر100 کیلوگرم برگ وسرشاخه ترگیاه ،معادل 510 گرم ازاین اسانسها به دست می آید.

مهمترین مواد مؤثر داروئی:روغن فرار(سیترال،لیمونن،ژرانیول،وربنالین و وربنین)،اسیدهای پیرولیک و ایزووالریانیک، فلاونوئید(آپی جنین).

خصوصیات گیاهشناسی:

درختچه ای است به ارتفاع 5/1 تا2متر و دارای ساقه دراز،زاویه دارومنشعب . برگهای ساده، خشن، کامل،فراهم،مجتمع به تعداد3 یا 4تائی وبطول  7تا 10سانتیمتر و به رنگ سبزروشن دارد واگر دست برروی آن کشیده شود،عطر مطبوعی متصاعد می سازد. گلهای آن کوچک و دارای جامی است که از خارج سفید و ازداخل آبی مایل به بنفش است.مجموعه گلهای آن نیزظاهرهرمی شکل در حول یک محوردراز بوجود می آورد. کاسه گل آن لوله ای شکل، منتهی به چهار دندانه باریک و جام گل آن مرکب از4لوب پهن است. چهار پرچم دارد که دوبه دو مساوی است. میوه اش شفت مانند و محتوی 2 دانه می باشد. قسمت مورد استفاده این گیاه،برگهای آن است که در حالت تازه اگرمالش داده شود بوئی مطبوع متصاعد می کند ولی پس از خشک شدن ،عطر آن کاسته می گردد. طعم آن تند و کمی تلخ است.

زمان جمع آوری:زمان جمع آوری گیاه 2 تا3 بار در سال و معمولاً در ماههای خرداد،مرداد ومهر صورت می گیرد.


نوع مطلب : به لیمو " behlimu "، 
برچسب ها : Lippia citriodora، به لیمو، گیاهان دارویی، شاه پسند، Verbenaceae، لویزه، تکثیر به لیمو، ترکیبات شیمیایی، خواص درمانی،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 9 آبان 1396 04:29 ب.ظ
سایت فوق العاده بسیاری از اطلاعات مفید در اینجا
من آن را به چند pals فرستاده است به علاوه به اشتراک گذاری
در خوشمزه است و مطمئنا، از تلاش شما سپاسگزارم
شنبه 25 شهریور 1396 03:38 ق.ظ
Hi there! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing several weeks of
hard work due to no backup. Do you have any methods to
prevent hackers?
یکشنبه 19 شهریور 1396 07:53 ب.ظ
این اولین بار است که من اینجا و من دیدار می کنم
من واقعا خوشحالم که همه چیز را به تنهایی بخوانم.
یکشنبه 19 شهریور 1396 03:10 ب.ظ
این بسیار جذاب است، شما یک وبلاگ نویس بسیار ماهر هستید. من
خوراک RSS خود را پیوستید و به دنبال یافتن بیشتر از آن هستید
پست شگفت انگیز شما علاوه بر این، وب سایت شما را در شبکه های اجتماعی من به اشتراک گذاشته ام
یکشنبه 19 شهریور 1396 02:38 ب.ظ
من مطمئن هستم که این مقاله تمام کاربران اینترنت را لمس کرده است
مقاله واقعا واقعا خوب در ساخت وبلاگ جدید است.
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:27 ق.ظ
بدیهی است که مانند وب سایت شما با این حال شما نیاز به نگاه کردن به املای چندین پست خود را.

تعدادی از آنها با مشکلات املایی فراوانی روبرو هستند و من آن را بسیار آشفته می بینم
حقیقت را بگویم اما من مطمئنا دوباره می آیم
شنبه 18 شهریور 1396 03:41 ب.ظ
کالاهای فوق العاده از شما، مرد. من در ذهن شما هستم
قبل از آن چیزها و شما به سادگی فوق العاده است.
من واقعا دوست دارم آنچه را که در اینجا دریافت کرده اید، واقعا دوست داشته باشم
و راه که در آن در آن شما هستید
گفت: شما آن را لذت بخش و هنوز هم مراقبت برای آن باقی می ماند عاقلانه است.
من نمی توانم صبر کنم تا بیشتر از شما بخوانم. این واقعا یک وب فوق العاده است
سایت.
شنبه 14 مرداد 1396 07:29 ب.ظ
I constantly spent my half an hour to read this website's posts every day along with a mug of coffee.
شنبه 14 مرداد 1396 04:17 ب.ظ
Fastidious replies in return of this matter
with solid arguments and explaining everything regarding
that.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


forget about future, and live each day according to the teaching, confident that god love Created its.
آینده را فراموش کن و هر روز را بر اساس آموخته هایت و با اطمینان به این که خداوند آفریده هایش را دوست دارد زندگی کن.

مدیر وبلاگ : فاطمه غلامی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :


دریافت کد جملات شریعتی

تصاویر زیباسازی نایت اسکین